"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำเชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายจิตตะวัน สุขวิชชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 6 รุ่นอายุ 10 ปี ชาย

จากการแข่งขันว่ายนำ้เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566

ณ สระว่ายนำ้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ. เชียงใหม่