"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 7 ปี หญิง ในการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 7 ปี หญิง ทั้งหมด 9 รายการ ในการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566  โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 50 เมตร
เหรียญทอง กบ 50 เมตร
เหรียญทอง ผีเสื้อ 50 เมตร
เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร
เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 25 เมตร
เหรียญทอง กบ 25 เมตร
เหรียญทอง ผีเสื้อ 25 เมตร
เหรียญทอง กรรเชียง 25 เมตร
เหรียญทอง เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร

จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2566