"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช. ธภัทร อนุตระกูลชัย ชั้นป.1/2 การแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ช. ธภัทร อนุตระกูลชัย ชั้น ป.1/2

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปิ้นเตอร์ ประจำปี 2566

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่