"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย ปรณัฐ อริชัยภูมน ชั้น ป.1/5 การแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กชาย ปรณัฐ อริชัยภูมน ชั้น ป.1/5

ได้รับรางวัล
• เหรียญทอง เเตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปี ชาย
• เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น อายุ 6 ปี ชาย

การแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566
วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่