"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธิติพัทธ์ ไพรศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ประเภท พุ่มเซ่ และ เคียวรูกิ จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภท ต่อสู้ ยุวชนชาย และ พุ่มเซ่ ยุวชนชายเดี่ยว รายการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน ณ โรงยิมเนเซี่ยม 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2566