"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเพ็ญกวิน ออมขัน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/12 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 2 รางวัล จากการแข่งขัน กีฬาเทควันโด

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเพ็ญกวิน ออมขัน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/12 ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 2 รายการ ได้แก่

1.ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน กีฬาเทควันโด ปรเภทพุ่มเซ่ เดี่ยว สายเหลือง รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง

2. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน กีฬาเทควันโด ประเภท ต่อสู้ ยุวชน หญิง 7-8 ) รุ่น D น้ำหนักเกิน 24-27 กก.

ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566