"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีร์ธวัช เทพกิดาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล5,000บาท จากการแข่งขันรายการ ประกวดวาดภาพระบายสี บ้านในฝัน

เด็กชายธีร์ธวัช เทพกิดาการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล5,000บาทจากการแข่งขันรายการ ประกวดวาดภาพระบายสี บ้านในฝันเมื่อวันที่  4  กรกฎาคม 2566 จัดโดย MR.DIY (ระดับประเทศ)