"The ultimate aim of education is the development of character"

1.เด็กชายศิวพงษ์ สารอินทร์ ป.3/12 2.เด็กชายปารย์ เดชารัตน์ ป.3/12 3.เด็กชายพชร สุวรรณ์ ป.3/7 4.เด็กชายพิงค์พล หาญวชิระ ป.3/7ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน True Chiang Mai soccer kids 1 อายุไม่เกิน 9 ปี

1.เด็กชายศิวพงษ์  สารอินทร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12

2.เด็กชาย ปารย์   เดชารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12

3.เด็กชายพชร สุวรรณ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

4.เด็กชายพิงค์พล หาญวชิระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

สโมสร Nakorn chiangmai academy ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน True Chiang Mai soccer kids 1 อายุไม่เกิน 9 ปี

ณ สนามฟุตบอลขุมทรัพย์อารีน่า จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566