"The ultimate aim of education is the development of character"

ฟุตบอลโฟร์แบร์จูเนียร์ ครั้งที่ 1 U9 (รุ่นอายุ 9 ปี พ.ศ. 2557)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายรัชช์าเอก  อินต๊ะรักษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันรายการฟุตบอลเยาวชน
รายการ ฟุตบอลโฟร์แบ
ร์จูเนียร์ ครั้งที่
1 U9 (รุ่นอายุ 9 ปี พ.. 2557)
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะวูล์ฟลำพูน  อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566