"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน กีฬาเทควันโด ประเภท ต่อสู้ ยุวชน ชายรุ่น น้ำหนัก 33-37 กก.

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิตติพัฒน์ ไพรศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง เทควันโด ประเภท พุ่มเซ่ และ เคียวรูกิ

จากการแข่งขัน กีฬาเทควันโด ประเภท ต่อสู้ ยุวชน ชายรุ่น น้ำหนัก 33-37 กก. จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2566