"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขัน โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ระดับประเทศ (2023) National Math-English Test

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมิรพี​ ดวงพรหม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเกียรติ​บัตร​ เหรียญทอง National Math-English Test

จากการสอบแข่งขัน โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ระดับประเทศ (2023) National Math-English Test จัดโดย TOP TEST CENTER National Test online เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566