"The ultimate aim of education is the development of character"

True all star Soccer Kids #1

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายเด็กชายภูภูมิ สุราวาลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9
เด็กชายศุภวิชญ์ เสนาบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขัน การแข่งขันฟุตบอลรายการ True All Star Soccer Kids#1 รุ่น U11

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเดอะวูล์ฟลำพูน