"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการทางวิชาการระดับประเทศประจำปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ กิตติเฉลิมโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 (Silver Medal) จากการแข่งขันรายการทางวิชาการระดับประเทศประจำปี พ.ศ.2566 จัดโดย Top Test Center เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566