"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ TOYOTA Youth Super Series 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายรวิณ ชูชัยศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11
ที่ได้รับรางวัล
• ชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี 
• ชนะเลิศ ชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี 
จากการแข่งขันรายการ TOYOTA Youth Super Series 2023 สนามที่ 3
จัดโดย สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ TOYOTA 
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2566