"The ultimate aim of education is the development of character"

Jampha Taekwondo championship 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญพิชชา  ญาณสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันรายการเทควันโด ประเภท ยุวชน หญิง อายุ 9 – 10 ปี รุ่น E น้ำหนัก 29-32 กก. ประเภทต่อสู้ KYORUGI สังกัดทีม STC Academy 
รายการ Jampha Taekwondo championship 2023
ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566