"The ultimate aim of education is the development of character"

Jampha Taekwondo championship 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเทพา  ลาปัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันรายการเทควันโด ประเภท ต่อสู้ รุ่นอายุ 9-10 ปี
น้ำหนักไม่เกิน
29-32 กก. 
รายการ Jampha Taekwondo championship 2023
ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566