"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโดรายการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนัท บุนยามิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล

  1. นักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทเยาวชนชาย
  2. เหรียญทอง ประเภทเยาวชนชาย ชาย 15 -17 ปี น้ำหนัก 48 – 51 กก. ระดับ Open

จากการแข่งขันเทควันโดรายการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬาอุตรดิตถ์ จัดโดยสมาคมกีฬาเทควนโดแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566