"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายภาคิน พิณเสนาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลเหรียบทองแดง วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากการแข่งขันรายการโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย Top Test Center เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566