"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธารา วสุนธราพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze)ในการแข่งขัน Global Elite Mathermatics Competition (GMEC) THAILAND 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธารา วสุนธราพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง (Bronze) จากการแข่งขันรายการ Global Elite Mathermatics Competition (GMEC) THAILAND 2023 ประเภท Basic Math ระดับ Grade 1 รอบ Preliminary (online) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

โดย GMEC คือการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับสากลที่มีศูนย์กลางการแข่งขันอยู่ที่ประเทศฮ่องกง มีประเทศเข้าร่มแข่งขัน 13 ประเทศ โดยผู้ที่ได้รับเหรียญทุกรางวัลจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบ Final ที่ประเทศฮ่องกง