"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพงศภัค จงจิตรถาวร รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายพงศภัค จงจิตรถาวร อนุบาล 3/5 รางวัล ชนะเลิศ Gold Medal ประเภทต่อสู้ School อายุ 5 – 6 ปี ชาย รุ่น B น้ำหนัก 18 – 20 กก. จากการแข่งขัน “JAMPHA Taekwondo Championship 2023” ระดับจังหวัด จัดโดย แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน ร่วมกับ โรงเรียนเทควันโดไบเล่ ลำพูน การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน