"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายเอวิน สมิตินันทน์ ลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD AWARD Class levels : GRADE TWO จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ (GMEC)GLOBAL MATHEMATICS ELITE COMPETITION )

เด็กชายเอวิน สมิตินันทน์  ลี    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD AWARD   Class levels : GRADE TWO จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ (GMEC)GLOBAL MATHEMATICS ELITE COMPETITION) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 สนามสอบ ออนไลน์  จัดโดย  THE GLOBAL MATHEMATICS ELITE COMPETITION ORGANIZED BY FIRST EDUCATION GROUP.(ระดับ นานาชาติ)