"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภูมิพิพัชญ์ พึ่งโพธิ์สภ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่น 10 ปี จากการแข่งขัน Excella Web Junior League Championships 2566 (2023) ครั้งที่ 2

เด็กชายภูมิพิพัชญ์   พึ่งโพธิ์สภ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศแบดมินตั้น ชายเดี่ยว รุ่น 10 ปี จากการแข่งขัน Excella Web Junior League

Championships 2566 (2023) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2566  ณ สนาม cmi badminton จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย cmi แบดมินตั้น (ระดับจังหวัด)