"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงกฤติญา นันตาโจง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 1 เหรียญ จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกแทรมโพลิน 1 รายการ (รุ่นอายุ 7-10 ปี)

เด็กหญิงกฤติญา นันตาโจง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 1 เหรียญ  จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกแทรมโพลิน 1 รายการ (รุ่นอายุ 7-10 ปี) ณ สถานที่ ศูนย์กีฬายิมนาสติก มหาวิยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2023  จัดโดย ศูนย์กีฬายิมนาสติก มหาวิยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่