"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงชาลิสสา ธนามี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน TNSUCMI Trampoline Gymnastics Competition 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชาลิสสา ธนามี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ที่ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่

Gold Medal for the Tumbling Level 1

Gold Medal for the Duble Minitrampoline Level 1

Silver Medal for the Trampoline Level 1

จากการแข่งขัน TNSUCMI Trampoline Gymnastics Competition 2023 โดย TNSUCMI GYMNASTICS CLUB (Thailand) ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566