"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกิตติพัชญ์ นันตาโจง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกแทรมโพลิน (รุ่นอายุ 7-10 ปี)

เด็กชายกิตติพัชญ์ นันตาโจงชาย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกแทรมโพลิน (รุ่นอายุ 7-10 ปี)

ณ สถานที่ ศูนย์กีฬายิมนาสติก มหาวิยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2023  จัดโดย ศูนย์กีฬายิมนาสติก มหาวิยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่