"The ultimate aim of education is the development of character"

Excella​ Web​ Junior​ League Championship 2023​

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิงพันธุ์  ไพวิบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ประเภทคู่ผสมรุ่นอายุ 10 ปี  จากการแข่งขันรายการแบดมนตัน
Excella Web Junior League Championship 2023 สนามที่ 2 

จัดโดย ชมรมซีเอ็มไอแบดมินตันร่วมกับ EXCELLA 
สนามแบดมินตัน CMI จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2566