"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปัณณธร ไชยราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล 1. Gold Medal for the Tumbling Level 1 2. Gold Medal for the Duble Minitrampoline Level 1 3. Gold Medal for the Trampoline Level 1 จากการแข่งขัน TNSUCMI Trampoline Gymnastics Competition 2023

เด็กหญิงปัณณธร ไชยราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ได้รับรางวัล

  1. Gold Medal for the Tumbling Level 1
  2. Gold Medal for the Duble Minitrampoline Level 1
  3. Gold Medal for the Trampoline Level 1

จากการแข่งขัน TNSUCMI Trampoline Gymnastics Competition 2023

จัดโดย TNSUCMI GYMNASTICS CLUB (Thailand) ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566(ระดับจังหวัด)