"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลรายการ U14 Phrae FC super cup 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันฟุตบอลรายการ U14 Phrae FC super cup 2023 ณ สนามกีฬาตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 ได้แก่

  1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ มุ่งธัญญา
  2. เด็กชายธนกฤต สมเกตุ
  3. เด็กชายภูมิรพี ฝอยหิรัญ
  4. เด็กชายณัฐบดินทร์ ลัฏฐิรัญ
  5. เด็กชายพิสิษฐ์ ปัญญาอินทร