"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันแบตมินตันรายการ Jorakay Junior Championship 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปันนา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม อายุไม่เกิน 13 ปี จากการแข่งขันแบตมินตันรายการ Jorakay Junior Championship 2023 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2566