"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ TMC Talent Mathematics Contest 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Award ในการแข่งขันระดับประเทศ รายการแข่งขันคณิตศาสตร์ TMC Talent Mathematics Contest  จัดโดย Thai Talent Mathematics Contest TMAC ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักเรียนทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป