"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันแบตมินตันรายการ Jorakay Junior Badminton Championship 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญวรัตม์ พุทธรักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จากการแข่งขันแบตมินตันรายการ Jorakay Junior Badminton Championship 2023 สนามที่ 1
(เก็บคะแนนสะสมในระดับ Level 5) ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2566 ณ SPIRIT BADMINTON ARENA จ.เชียงใหม่