"The ultimate aim of education is the development of character"

นายณกรณ์  สันต์สวัสดิ์   รางวัลระดับเหรียญเงิน   การแข่งขัน Academic War5

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นายณกรณ์  สันต์สวัสดิ์   นักเรียนชั้น ม.5/6  ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   คะแนนรอบคัดเลือกวิชาเคมี   จากการแข่งขัน Academic War5    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2566  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโดย Tcaster   (ระดับภาค)