"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Jorakay Junior​ Badminton​ Championship 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิงพันธุ์  ไพวิบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันรายการ Jorakay Junior Badminton Championship 2023
จัดโดย สมาคมแบดมนตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ สนามแบดมินตัน SPIRIT BADMINTON ARENA จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 24 28 มิถุนายน 2566