"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทวันโด Jampha  Championship 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลวดี   จักขุเนตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันรายการเทวันโด Jampha  Championship 2023
ประเภท ยุวชน หญิง อายุ 9 – 10 ปี รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
ประเภทต่อสู้ KYORUGI สังกัดทีม STC Academy

จัดโดย BAILE TAEWONDO LAMPHUN การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน
ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566