"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน SILVER MEDAL ต่อสู้เกราะไฟฟ้า A 11-12 ปี หญิง E 34-38 กก.

จากการแข่งขัน JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 จัดโดย BAILE TAEK WONDO LAMPHUN

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566