"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทวันโด Jampha  Championship 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายภูวสิษฏ์ ไชยประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันรายการเทวันโด Jampha  Championship 2023
ประเภทต่อประเภท ต่อสู้ อายุ 9-10 ปี

จัดโดย BAILE TAEWONDO LAMPHUN การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน
ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566