"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธารา วสุนธราพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 สอบวัดความรู้ทางวิชาการ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ National Math – English Test Online 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธารา วสุนธราพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ National Math – English Test Online 2023 ระหว่างวันที่ 7 – 21 มิถุนายน 2566