"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทวันโด Jampha Championship 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายภูตะวัน  คีรีวนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันรายการเทวันโด Jampha  Championship 2023
ประเภทต่อสู้เดี่ยว รุ่นอายุ
9 – 10ปี ชาย
จัดโดย จังหวัดลำพูนร่วมกับ STC Academy และห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า
ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566