"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวณภัทร  วราทรนิธิศ  รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน Academic War5   

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นางสาวณภัทร  วราทรนิธิศ  นักเรียนชั้น ม.6/9   ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  คะแนนรอบคัดเลือกวิชากฎหมายและการเมือง   จากการแข่งขัน Academic War5    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2566  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโดย Tcaster   (ระดับภาค)