"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภรัณยู อุดมศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 แข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “JAMPHA CHAMPIONSHIP 2023” รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย (น้ำหนัก 22-24 กก.) 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภรัณยู อุดมศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “JAMPHA CHAMPIONSHIP 2023” รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย (น้ำหนัก 22-24 กก.) โดย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566