"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภูมิพิพัชญ์ พึ่งโพธิ์สภ ป.3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ชายคู่ U 11 แบดมินตันรายการ JORAKEY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายภูมิพิพัชญ์ พึ่งโพธิ์สภ ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท ชายคู่ U 11 แบดมินตันรายการ JORAKEY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023 สนามที่ 1 จัดโดยสมาคมแบดมินตั้นแห่งประเทศไทย ณ SPIRIT ARENA มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2566