"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวกัญญ์วรางศ์  ครินชัย  รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน Academic War5 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นางสาวกัญญ์วรางศ์  ครินชัย  นักเรียนชั้น ม.6/3   ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  คะแนนรอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ   จากการแข่งขัน Academic War5   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2566  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโดย Tcaster   (ระดับภาค)