"The ultimate aim of education is the development of character"

นายทัพพสาร  อิ่มใจ  รางวัลระดับเพชร   การแข่งขัน Academic War5 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายทัพพสาร  อิ่มใจ  นักเรียนชั้น ม.5/8   รับรางวัลระดับเพชร   คะแนนรอบคัดเลือกวิชากฎหมายและการเมือง   จากการแข่งขัน Academic War5   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2566  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโดย Tcaster   (ระดับภาค)