"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวพอใจ  พงศ์ศรีวัฒน์  รางวัลระดับเพชร  การแข่งขัน Academic War5 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวพอใจ  พงศ์ศรีวัฒน์  ม.5/3   ที่ได้รับรางวัลระดับเพชร    คะแนนรอบคัดเลือกวิชาชีววิทยา  จากการแข่งขัน Academic War5  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2566  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโดย Tcaster  (ระดับภาค)