"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Jampha Taekwondo championship 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิณณ์ บัวสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

จากการแข่งขัน Jampha Taekwondo championship 2023 จัดโดย ศูนย์การค้า แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน ร่วมกับ โรงเรียนไบเล่เทควันโด ลำพูน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566