"The ultimate aim of education is the development of character"

Jampha Championship Taekwondo 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายจิรัฏฐ์ นิยมญาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  จากการแข่งขันรายการ Jampha Championship Taekwondo 2023
ประเภทต่อสู้คียวรูกิ เดี่ยว รุ่น 9-10 ปี ยุวชนชาย น้ำหนัก 23-25 กก

จัดโดย แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ร่วมกับ โรงเรียนเทควันโด ไบเล่ลำพูนศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดลำพูน 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566