"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเพ็ญกวิน ออมขัน แข่งขันรายการ JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเพ็ญกวิน ออมขัน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/12 ที่ได้รับรางวับ เหรียญทอง ประเภท ยุวชนหญิง7-8 ปี G3 class D น้ำหนักไม่เกิน 24-27 กก. จากการแข่งขันรายการ เทควันโด รายการ JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 โดยศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน ร่วมกับโรงเรียนไบเล่เทควันโดลำพูน ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566