"The ultimate aim of education is the development of character"

Toyota​ Youth Super Series 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิงพันธุ์  ไพวิบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันแบดมินตันในระดับประเทศ
จัดโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ในรายการ
Toyota Youth Super Series 2023 ประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี.
จัดโดย ชมรมเทควันโดลำพูน ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัล  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระหว่างวันที่ 13 18 มิถุนายน 2566