"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลรายการเทศบาลหนองป่าครั่งคัพ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ทีม SK Academy Chiangmai) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  จากการแข่งขันฟุตบอลรายการเทศบาลหนองป่าครั่งคัพ รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่

  1. เด็กชายจิรัฏฐ์ ตนะกุล
  2. เด็กชายธนกฤษ อินต๊ะ
  3. เด็กชายบุญยากร ปัญโญใหญ่
  4. เด็กชายภณษร วงศ์ตา

จัดโดย เทศบาลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566