"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปภาวิน ใจอ้าย รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายปภาวิน ใจอ้าย อนุบาล 3/11 รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่เดี่ยว ยุวชนชาย 5 – 6 ปี สายเหลือง และรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ ยุวชนชาย 5 – 6 ปี รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 18 กก. จากการแข่งขัน “JAMPHA Championship By Bile Taekwondo 2023” ระดับจังหวัด จัดโดย แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน ร่วมกับ โรงเรียนเทควันโดไบเล่ ลำพูน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน